Nieuws en actualiteiten

Verplichte e-facturatie komt dichterbij (2 augustus 2016)
De overheid koopt veel goederen en diensten in bij marktpartijen. Om zaken te doen met de overheid, moet uw bedrijf meestal aan verschillende eisen voldoen, bijvoorbeeld bij een aanbesteding. 
Lees meer...Verplichte e-facturatie


Is Pokémons vangen onder werktijd toegestaan? (26 juli 2016)
Ook op de werkvloer lijken werkgevers niet te kunnen ontsnappen aan de Pokémon Go-hype. Wat zijn de regels hiervoor ?
Lees meer...Is Pokémons vangen onder...


Hoogseizoen voor acquisitiefraude (19 juli 2016)
Ieder jaar krijgen mkb-bedrijven in de zomermaanden te maken met acquisitiefraude. Dit is een speciale vorm van fraude, met als doel u zover te krijgen dat u betaalt voor iets wat u uiteindelijk niet zult ontvangen. 
Lees meer...Hoogseizoen voor acquisitiefraude


Nulemissieauto gaat flink gestimuleerd worden (15 juni 2016)
Staatssecretaris Wiebes van FinanciŽn heeft recent vragen van de Eerste Kamer beantwoord over het wetsvoorstel Wet uitwerking autobrief 2.0.
Lees meer...Nulemissieauto gestimuleerd


Wettelijke vakantiedagen 2015 vervallen bijna (14 juni 2016)
Op 1 juli 2016 vervallen de wettelijke vakantiedagen die werknemers in 2015 hebben opgebouwd, maar nog niet hebben opgenomen.
Lees meer...Wettelijke vakantiedagen 2015


Bijtelling 2017-2020 (8 juni 2016)
Autobrief 2 van staatssecretaris Wiebes is in april 2016 door de Tweede Kamer gegaan. De belangrijkste punten voor de zakelijke rijder zijn de bijtelling en de bpm.
Lees meer...Bijtelling 2017-2020


Compensatie voor extra kosten hoger jeugdloon (7 juni 2016)
Dat het minimumjeugdloon per 1 juli 2017 mogelijk hoger wordt, betekent niet dat uw organisatie per die datum op kosten gejaagd wordt. 
Lees meer...Compensatie hoger jeugdloon

 

Nieuwe wet voor beslag op bankrekening in EU (31 mei 2016)

Heeft uw bedrijf te maken met een wanbetaler maar denkt u dat er nog wel wat te halen valt? Dan kunt u conservatoir beslag leggen op de bezittingen van de wanbetaler.
Lees meer...Nieuwe wet beslag EU 
 
 
Tweede Kamer wil zwarte lijst met belastingparadijzen(26 mei 2016)

De regering moet er bij de Europese Commissie op aandringen de zwarte lijst met belastingparadijzen waarover in Europees verband wordt gesproken op korte termijn, maar in ieder geval dit jaar, vast te stellen.

Lees meer...Zwarte lijst
 
 
Geen correctie gedurende transitieperiode Wet DBA (23 mei 2016)

Vanaf 1 mei 2017 moet er ofwel buiten dienstbetrekking wordt gewerkt, ofwel loonheffingen worden afgedragen en voldaan.

 
 
Voortgang heffing BOX III (11 mei 2016)
Met Prinsjesdag ontvangt de Kamer een voortgangsrapportage over het onderzoek naar het werkelijke rendement op vermogen.

 

 
 

Elke werknemer moet een bankrekening hebben (4 september 2015)

Per 1 januari 2016 schrijft de Wet aanpak schijnconstructies (WAS) voor dat u in elk geval het minimumloon giraal aan werknemers betaalt.
Lees meer... Elke werknemer moet een bankrekening 
 
 
WWZ: dossier essentieel bij disfunctioneren (3 september 2015)
Als een werknemer niet goed functioneert en uw onderneming hem daarom wil ontslaan, moet u kunnen bewijzen dat u er alles aan gedaan heeft om zijn functioneren te verbeteren of hem te herplaatsen. Dat dit ook onder de Wet werk en zekerheid (WWZ) heel belangrijk is, blijkt uit één van de eerste gepubliceerde ontbindingszaken onder de WWZ.
Lees meer... WWZ: dossier essentieel 
 
 
Belastingdienst wil geen papieren post meer (28 augustus)
Het ziet ernaar uit dat de communicatie met de fiscus op de lange termijn volledig digitaal zal verlopen. De Eerste Kamer stemt uiterlijk begin september over het wetsvoorstel Elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst dat dit moet regelen.
Lees meer... Belastingdienst wil geen papieren post 
 
 

Volledig loon doorbetalen aan zieke werknemer (19 augustus 2015)

Als uw onderneming een arbeidsongeschikte werknemer tijdens zijn ziekte 100% van zijn salaris betaalt, mag hij er na verloop van tijd van uitgaan dat hij die 100% blijft krijgen. Dit blijkt uit een uitspraak van hof Den Bosch.

Lees meer...Volledig loon doorbetalen 
 
 
Denk aan aangescherpte regels voor flexkrachten (20 januari 015)                                                                                      De Wet werk en zekerheid (WWZ) is één van de nieuwe wetten waarmee u in 2015 te maken krijgt. deze wet heeft als doel de rechtspositie van flexwerkers te versterken en het ontslagrecht te hervormen.                                                              Lees meer... Aangescherpte regels flexkrachten   
 
Sneller recht op ouderschapsverlof (15 januari 2015)
Werknemers die ouderschapsverlof willen opnemen, mogen dat op basis van de huidige wetgeving pas als zij minimaal één jaar in dienst zijn bij uw bedrijf.
Lees meer... Sneller recht op ouderschapsverlof 
 
  
Premievrijstelling ouderen ten einde (15 januari 2015)
U kon in 2008 profiteren van een vrijstelling van de basispremie WAO/IVA/WGA als uw bedrijf werknemers in dienst nam die vijftig jaar of ouder waren of op 1 januari 2008 werknemers in dienst had die op die datum 54,5 jaar of ouder waren.
Lees meer... Premievrijstelling ouderen ten einde
 
 
Belastingplan 2015: Nieuw normbedrag voor maaltijden (6 januari 2015)
Onder de Werkkostenregeling (WKR) is de vergoeding voor of verstrekking van een maaltijd met een meer dan bijkomstig zakelijk karakter onbelast (gerichte vrijstelling).
Lees meer...Nieuw normbedrag voor maaltijd
 
 
Prinsjesdag 2014: Tarieven en kortingen (16 september 2014)
Alle belangrijke maatregelen van het Belastingplan 2015 op een rijtje.
Lees meer...Tarieven en kortingen


Prinsjesdag 2014: Maatregelen voor werkgevers - werknemers (16 september 2014)
Alle belangrijke maatregelen van het Belastingplan 2015 op een rijtje.


Prinsjesdag 2014: Maatregelen voor ondernemers (16 september 2014)
Alle belangrijke maatregelen van het Belastingplan 2015 op een rijtje.


Prinsjesdag 2014: Maatregelen voor particulieren (16 september 2014)
Alle belangrijke maatregelen van het Belastingplan 2015 op een rijtje.


Prinsjesdag 2014: De Auto (16 september 2014)
Alle belangrijke maatregelen van het Belastingplan 2015 op een rijtje.


Prinsjesdag 2014: Mileubelastingen (16 september 2014)
Alle belangrijke maatregelen van het Belastingplan 2015 op een rijtje.


Prinsjesdag 2014: Overige maatregelen(16 september 2014)
Alle belangrijke maatregelen van het Belastingplan 2015 op een rijtje.


Invoering aanzegtermijn per 1 juli 2014 (3 maart 2014)
Per 1 juli 2014 bent u mogelijk verplicht om werknemers standaard één maand voor afloop van hun tijdelijke contract schriftelijk op de hoogte te brengen van de beŽindiging daarvan.
Lees meer... Invoering aanzegtermijn  
 
 
CBS: Sterke groei bijstand (3 maart 2014)
Eind december 2013 ontvingen 413 duizend personen bijstand. Dit waren er 10 duizend meer dan een kwartaal eerder.
Lees meer... CBS: Sterke groei bijstand  
 
 
 
Belastingrente vennootschapsbelasting fors omhoog (23 oktober 2013)
De belastingrente voor vennootschapsbelasting gaat vanaf 1 april 2014 fors omhoog van 3% naar minimaal 8%.
Lees meer... Belastingrente VPB fors omhoog
 
 
Crisismaatregelen tweede huis jaar verlengd (18 oktober 2013)
De tijdelijke crisismaatregelen voor woningbezitters die met een tweede huis zitten dat zij niet verkocht krijgen, blijven ook volgend jaar van kracht. Dat heeft staatssecretaris Frans Weekers van FinanciŽn vrijdag bekendgemaakt.
Lees meer... Crisismaatregelen tweede huis
  
 
MvF: Begrotingsakkoord 2014: nadere afspraken over uitvoering sociaal akkoord (14 oktober 2013)
Het kabinet is met D66, ChristenUnie en SGP en de coalitiepartijen tot afspraken gekomen die het mogelijk maken gezamenlijke ambities te realiseren voor economische groei en werkgelegenheid, solide overheidsfinanciŽn en evenwichtige inkomensverdeling.
Lees meer... Begrotingsakkoord 2014: nadere
 
 
Goedkeuring voor verruiming vrijstelling schenkbelasting voor de eigen woning (3 oktober 2013)
De Staatssecretaris van FinanciŽn heeft vooruitlopend op wetgeving besloten goedkeuring te verlenen aan tijdelijke verruiming schenkbelasting.
Lees meer... Goedkeuring voor schenking voor aflossin
 
 
CBS: Werkloosheid in augustus gedaald (30 september 2013)
De werkloosheid is in augustus met elfduizend personen gedaald. Deze daling kwam nagenoeg volledig voor rekening van jongeren.
Lees meer... CBS: Werkloosheid in augustus gedaald
 
  
VNO-NCW: Werkgevers: 'DGAís krijgen de rekening bij nieuw belastingstelsel' (26 september 2013)
VNO-NCW vreest dat DGAís (directeuren-grootaandeelhouders) de dupe worden van de plannen voor een eenvoudiger belastingstelsel.
Lees meer... VNO-NCW: Werkgevers: 'DGAís kr
 
 
Administratie niet te lang bewaren (24 september 2013)
In principe moet u de basisgegevens van uw bedrijf Ė de loonadministratie, het grootboek, de debiteuren- en crediteurenadministratie, de voorraadadministratie en de in- en verkoopadministratie Ė zeven jaar bewaren.
Lees meer... Administratie niet te lang bew
 
 
CBS: Bescheiden omzetgroei zakelijke dienstverlening (23 september 2013)
De omzet van zakelijke dienstverleners bedroeg in het tweede kwartaal van dit jaar 0,3 procent meer dan een jaar eerder. Deze lichte toename volgt op twee kwartalen waarin de omzet afnam.
Lees meer... CBS: Bescheiden omzetgroei zak
 
 
Prinsjesdag 2013: Zelfstandigenaftrek in 2014 gehandhaafd (17 september 2013)
Het kabinet verandert in 2014 nog niets aan de zelfstandigenaftrek. Wel treft het kabinet voorbereidingen voor de introductie van de winstbox. Daarom gaat de zelfstandigenaftrek vanaf 2015 alsnog op de schop.
Lees meer...Zelfstandigenaftrek in 2014 ge
 
 
Prinsjesdag 2013: Arbeidskorting gaat in 2014 omhoog (17 september 2013)
Werken moet lonen volgens het Belastingplan 2014; daarom stijgt de maximale arbeidskorting met € 374.
Lees meer... Arbeidskorting gaat in 2014 om
 
 
Prinsjesdag 2013: Versneld fiscaal afschrijven ten einde in 2014 (17 september 2013)
In 2014 kan uw onderneming niet meer versneld afschrijven; wilt u nog versneld fiscaal afschrijven met 50% ? doe dat dan nog dit jaar !
Lees meer... Versneld fiscaal afschrijven t
 
 
Prinsjesdag 2013: Verruimen vrijstelling schenkbelasting (17 september 2013)
Schenking tot maximaal € 100.000 vrij van schenkbelasting mits deze wordt aangewend voor de eigen woning.
Lees meer...Verruimen vrijstelling schenkb
 
 
Prinsjesdag 2013: Hoge drempel in 2014 voor investeringsaftrek (17 september 2013)
Vanaf 2014 gaat het drempelbedrag voor aftrek van energie-investeringen (EIA) omhoog naar € 2.500.
Lees meer... Hogere drempel in 2014 voor in
 
 
Prinsjesdag 2013: Toch een vrijstelling voor bepaalde oldtimers (17 september 2013)
Niet alle oldtimers krijgen volgend jaar te maken met het vervallen van de vrijstelling voor de motorrijtuigenbelasting (MRB).
Lees meer... Toch een vrijstelling voor bep
 
 
Prinsjesdag 2013: Accijns van drank, tabak, diesel en LPG verhoogd (17 september 2013)
Uit de grenseffectrapportage blijkt dat de opbrengst van de vorige accijnsverhoging op tabak achterblijft bij de oorspronkelijke ramingen.
Lees meer... Accijns van alcoholhoudende pr
 
 
Prinsjesdag 2013: Afdrachtvermindering onderwijs (17 september 2013)
In het regeerakkoord is vastgelegd dat de afdrachtvermindering onderwijs wordt afgeschaft en vervangen door een subsidieregeling.
Lees meer... Afdrachtvermindering onderwijs
 
 
Prinsjesdag 2013: Begunstiging lokaal duurzaam opgewekte energie (17 september 20013)
In het regeerakkoord is een verlaagd energiebelastingtarief voor duurzaam opgewekte energie aangekondigd.
Lees meer... Begunstiging lokaal duurzaam o
 
 
Prinsjesdag 2013: Geen inflatiecorrectie inkomstenbelasting/loonbelasting 2014 (17 september 2013)
De inflatiecorrectie in de loon- en inkomstenbelasting blijft op grond van het aanvullend pakket Ė net als in 2013 Ė achterwege.
Lees meer... Geen inflatiecorrectie inkomst
 
 
Prinsjesdag 2013: Stamrechten afgeschaft (17 september 21013)
Bestaande stamrechten kunnen zonder heffing van revisierente, ineens worden uitgekeerd. Stamrechtvrijstelling voor nieuwe stamrechten wordt afgeschaft.
Lees meer... Stamrechten afgeschaft
 
 
Prinsjesdag 2013: Maximale aftrek hypotheekrente naar 38% (17 september 2013) 
De maximale aftrek eigen woning wordt met ingang van 2014 in maximaal 28 jaarlijkse stappen van 0,5% afgebouwd tot 38%.
Lees meer... Hypotheekrenteaftrek max 38%
 
 
Prinsjesdag 2013: Onderhandse akte voor periodieke schenking (17 september 2013)
Het kabinet maakt het volgend jaar mogelijk om een onderhandse akte in plaats van een notariŽle akte te gebruiken bij schenking aan ANBI of vereniging.
Lees meer...Onderhandse akte voor periodie
 
 
Prinsjesdag 2013: Fiscaal pakket 2014: inkomstenbelasting (17 september 2013)
Lees meer... Fiscaal pakket 2014: inkomsten
 
 
Prinsjesdag 2013:Fiscaal pakket 2014: vennootschapsbelasting (17 september 2013)
Lees meer...Fiscaal pakket 2014: VPB
 
 
Prinsjesdag 2013:Fiscaal pakket 2014: loonbelasting (17 september 2013)
Lees meer... Fiscaal pakket 2014: loonbelas
 
 
Prinsjesdag 2013:Fiscaal pakket 2014: omzetbelasting (17 september 2013)
Lees meer... Fiscaal pakket 2014: BTW
 
 
Prinsjesdag 2013:Fiscaal pakket 2014: overdrachtsbelasting (17 september 2013)
Lees meer... Fiscaal pakket 2014: overdrach
 
 
CBS: Sterke stijging werkloosheid (25 februari 2013)
De werkloosheid is in januari opgelopen naar 7,5 procent. De jeugdwerkloosheid is gestegen tot 15 procent.
Het aantal WW-uitkeringen is sterk toegenomen in Noord Nederland.
Lees meer... CBS: Sterke stijging werkloosheid
 
 
Akkoord voor woningmarkt en bouwsector (14 februari 2013)
Het kabinet heeft met D66, de ChristenUnie, de SGP en de coalitiepartijen overeenstemming bereikt over de aanpak van de problemen op de woningmarkt, door een samenhangend pakket van afspraken te maken.
Lees meer... Akkoord voor woningmarkt
 
 
Veranderingen loonstrook 2013 (14 januari 2013)
Op 1 januari 2013 is de Wet uniformering loonbegrip ingegaan. Hierdoor kunnen de bedragen op de loonstrook veranderen. De belangrijkste verandering op de loonstrook is dat de inkomensafhankelijke bijdrage voor Zorgverzekeringswet verdwijnt.
Lees meer...Veranderingen loonstrook 2013
 
 
Wettelijk minimumloon per 1 januari 2013 aangepast (7 januari 2013)
De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon stijgen 1 januari 2013.
Lees meer... Wettelijk minimumloon per 1 ja

Geen indexatie kinderbijslag per 1 juli 2013 (7 januari 2013)
 De kinderbijslag wordt per 1 juli niet aangepast aan de prijsontwikkeling. Dit heeft de ministerraad op voorstel van minister Asscher besloten.
Lees meer... Kinderbijslag geen indexering
 
 
Sociale Verzekeringen per 1 januari 2013 (7 januari 2013)
Uitkeringen als de AOW, ANW, WW, WIA, WAO en Wajong zijn m.i.v. 1 januari 2013 aangepast. De aanpassingen zijn doorgevoerd omdat de uitkeringen zijn gekoppeld aan het wettelijk minimumloon.
Lees meer... Sociale verzekeringen per 1 ja
 
 
Vragen en antwoorden over de nieuwe regels voor de hypotheekrenteaftrek (7 december 2012)
In een publicatie van het ministerie van FinanciŽn worden antwoorden gegeven op de volgende vragen:
Lees meer... Vragen en antwoorden hypotheekrente
 
 
Zorgtoeslag verandert in 2013 (3 december 2012)
In 2013 verandert de zorgtoeslag. Minder zorgtoeslag voor hogere inkomens. De overheid gaat minder bijdragen aan de kosten voor de zorgverzekering.
Lees meer... Zorgtoeslag verandert in 2013
 
 
Kinderopvangtoeslag verandert in 2013 (3 december 2012)
De overheid gaat in 2013 minder bijdragen aan de kosten voor kinderopvang. Voor het 1e kind krijgen ouders minder kinderopvangtoeslag.
Lees meer... Kinderopvangtoeslag verandert in 2013
 
 
CBS: Werkloosheid verder toegenomen (19 november 2012)
De werkloosheid is in oktober gestegen naar 6,8 procent. Vooral meer 45-plussers raakten werkloos. Het aantal WW-uitkeringen is met bijna zesduizend toegenomen, daarnaast zijn er minder uitkeringen beŽindigd vanwege werkhervatting.
Lees meer... CBS: Werkloosheid verder toegenomen
 
 
Steuntje in de rug vastgoedmarkt (6 november 2012)
 De vastgoedmarkt krijgt een steuntje in de rug. Kopers van nieuw zakelijk vastgoed kunnen langer een beroep doen op een vrijstelling van overdrachtsbelasting. De termijn van zes maanden is per 1 november uitgebreid van 6 maanden naar 2 jaar.
Lees meer...Steuntje in de rug vastgoedmarkt
 
 
Duidelijkheid plannen nieuwe kabinet (30 oktober 2012)
Het regeerakkoord heeft als motto ĎBruggen slaaní en bevat onder andere de volgende maatregelen die mogelijk van belang zijn voor uw bedrijf:
Lees meer... Duidelijkheid plannen nieuwe kabinet
 
 
Makkelijker laag btw-tarief voor schilder- en stukwerk (29 oktober 2012)
Staatssecretaris Weekers van FinanciŽn maakt het huiseigenaren, schilders en stukadoors makkelijker door de zogeheten Ďouderdomsverklaringí af te schaffen die nodig is om het lage btw-tarief op schilder en stukwerk toe te mogen passen.
Lees meer...laag btw-tarief voor schilder stukwerk
 
 
Commissie Van Dijkhuizen: lagere tarieven inkomstenbelasting en meer werkgelegenheid (19 oktober 2012)
De Commissie inkomstenbelasting en toeslagen ziet mogelijkheden om de tarieven voor de inkomstenbelasting te verlagen, meer werk te creŽren en de huizenmarkt weer op gang te brengen.
Lees meer... Lagere tarieven inkomstenbelasting ?
 
 
22 praktijkvragen over BTW verhoging van 19% naar 21% (september / oktober 2012)
Staatssecretaris Weekers van FinanciŽn heeft 22 praktijkvragen beantwoord over de aanstaande btw-verhoging.
Lees meer... Praktijkvragen over BTW-verhoging
 
 
Verhoging BTW-tarief per 1 oktober 2012 (september / oktober 2012)
Op 1 oktober 2012 gaat het hoge BTW-tarief omhoog van 19% naar 21%.
Lees meer... Verhoging BTW-tarief per 1 oktober 2012
 
 
CAO-lonen 2011 stijgen gemiddeld 1,1% in 2011 (4 oktober 2012)
Het CBS meldt dat in 2011 de CAO-lonen per uur, inclusief bijzondere beloningen, met 1,1 procent zijn gestegen. Hiermee lag de loonstijging meer dan 1 procentpunt onder de inflatie van 2,3 procent.
Lees meer...CAO-lonen stijgen gemiddeld 1,1%
 
 
alternatief op komst voor vereiste notariŽle akte voor periodieke gift (20 september 2012)
In een brief aan de Tweede kamer gaat staatssecretaris Weekers van FinanciŽn in op enkele door hem aan de Kamer gedane toezeggingen. Daaronder valt de toezegging met een voorstel te komen om de notariŽle akte bij de periodieke giftenaftrek niet langer verplicht te stellen en een alternatief daarvoor te bieden.
Lees meer...alternatief notariŽle akte gift
 
 
Wetsvoorstel Belastingplan 2013 (19 september 2012)
Door het in mei dit jaar gesloten Begrotingsakkoord is het Belastingplan 2013 voor een demissionair kabinet omvangrijker dan normaal. Het door VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie gesloten akkoord bevat een fiscaal crisispakket dat helpt de overheidsfinanciŽn weer op orde te brengen.
Lees meer...Wetsvoorstel Belastingplan 2013
 
 
Tweede Kamer steunt Fraudewet (9 juli 2012)
 Met een grote meerderheid is de Tweede Kamer vannacht akkoord gegaan met de fraudewet van minister Kamp en staatssecretaris De Krom. In de nieuwe wet staat een hardere aanpak van misbruik centraal.
Lees meer...Tweede Kamer steunt Fraudewet
 
 
Uitkeringen per 1 juli 2012 omhoog (25 juni 2012)
Uitkeringen als de AOW, ANW, WW, WIA, WAO en Wajong gaan vanaf 1 juli 2012 omhoog. De verhogingen worden doorgevoerd omdat de uitkeringen zijn gekoppeld aan het wettelijk minimumloon. Het minimumloon stijgt van € 1.446,60 naar € 1.456,20 bruto per maand. De aanpassingen zijn nodig omdat ook de lonen en de prijzen de afgelopen tijd zijn gestegen.
Lees meer...Uitkeringen per 1 juli omhoog
 
 
Sterke afname omzet detailhandel (18 juni 2012)
In april 2012 heeft de detailhandel 8,7 procent minder omgezet dan in dezelfde periode vorig jaar. De prijzen zijn met 2,1 procent gestegen, terwijl het volume 10,6 procent kromp. Dit blijkt uit cijfers van het CBS.
Lees meer... Sterke afname omzet detailhandel
 
 
Flex BV per 1 oktober a.s. (13 juni 2012)
De Eerste Kamer heeft de ĎWet vereenvoudiging en flexibilisering bv-rechtí aangenomen. De wet maakt het mogelijk dat ondernemers met ingang van1 oktober 2012 makkelijker een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (bv) kunnen oprichten.
Lees meer... Flex BV per 1 oktober a.s.
 
 
Payrollen drijft op 'juridisch drijfzand' (4 juni 2012)
 Volgens het FD berust het businessmodel van een belangrijk deel van de payrollbedrijven in Nederland op Ďjuridisch drijfzandí. In het advies van de Stichting van de Arbeid heeft de vakbeweging de politiek reeds gevraagd om payrollen als bijzondere variant op uitzendwerk, niet meer toe te staan.
Lees meer...payrollen drijft op juridisch drijfzand
 
 
Lenteakkoord in de praktijk (31 mei 2012)
Sinds 15 mei 2012 ligt er een definitief Ďlenteakkoordí voor de Nederlandse begroting voor 2013. In dit artikel zullen enkele maatregelen uit dit akkoord, zoals het nieuwe BTW-tarief, de revue passeren.
Let er wel op dat er nog geen definitieve wetgeving is inzake dit akkoord.
Lees meer...
Lenteakkoord in de praktijk
 
 
Geen toestemming meer nodig voor ontslag (30 mei 2012)
Als het aan VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie ligt, wordt het ontslagrecht zodanig versoepeld dat een werkgever voor het ontslaan van een werknemer met een vast dienstverband niet meer naar UWV of de kantonrechter hoeft.
Lees meer... Geen toestemming meer nodig voor ontslag 
 
 
Minimumlonen per 1 juli 2012 aangepast (30 mei 2012)
Het minimumloon gaat per 1 juli 2012 met 0,66% omhoog. Het bedraagt voor werknemers tussen de 23 en 65 jaar dan € 1.456,20 bruto per maand bij een fulltime werkweek. Op dit moment bedraagt het minimumloon € 1.446,60 bruto per maand.
Lees meer...Minimumlonen per 1 juli 2012
 
 
Werkloosheid licht gestegen (24 april 2012)
De voor seizoeninvloeden gecorrigeerde werkloosheid nam in maart 2012 licht toe en kwam uit op 465 duizend personen. Dat is 5,9 procent van de beroepsbevolking. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van het CBS. 
Uit cijfers van UWV blijkt dat het aantal WW-uitkeringen met 3 duizend is gedaald tot 296 duizend.
Lees meer... Werkloosheid licht gestegen
 
 
Weekers ondertekent belastingverdrag met Duitsland (13 april 2012)
Op donderdag 12 april heeft staatssecretaris Weekers van FinanciŽn samen met zijn Duitse collega de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken Emily Haber in Berlijn het nieuwe belastingverdrag met Duitsland ondertekend. Het verdrag voorkomt de betaling van dubbele belasting voor burgers en bedrijven, regelt een betere positie voor grensarbeiders en voorkomt het ontgaan van belasting.
Lees meer...Belastingverdrag met Duitsland 
 
 
CAO-lonen al anderhalf jaar onder inflatie (12 april 2012)
 De CAO-lonen zijn het eerste kwartaal van dit jaar met gemiddeld 1,4 procent gestegen. Dat is ongeveer evenveel als in de twee voorgaande kwartalen. De CAO-loonstijging ligt hiermee al ruim anderhalf jaar onder de inflatie. Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft dat op 11 april jl. bekend gemaakt. De inflatie bedraagt op dit moment 2,5 procent. 
Lees meer...CAO-lonen anderhalf jaar onder inflatie
 
 
Minder belemmeringen voor arbitrage (11 april 2012)
Heeft uw bedrijf een geschil dan is het natuurlijk mogelijk om direct naar de rechter te gaan. Een andere manier om het geschil op te lossen is door het inschakelen van een arbiter.
Lees meer...Minder belemmeringen arbitrage
 
 
Weekers wil af van onevenredig voordeel watervilla's (10 april 2012)
Staatssecretaris Weekers van FinanciŽn wil af van het onevenredige belastingvoordeel dat eigenaren van een aantal drijvende roerende 'watervilla's' kunnen krijgen na een recente uitspraak van de Hoge Raad.
Lees meer...Weekers wil af van onevenredig
 
 
Heffingsrente daalt naar 2,3% (28 februari 2012)
Elk kwartaal stelt de staatssecretaris van FinanciŽn de heffings- en invorderingsrente vast. Die gaat het tweede kwartaal van 2012 flink omlaag. Was deze rente in het eerste kwartaal nog 2,85%, vanaf het tweede kwartaal geldt een tarief van 2,3%. Lees meer... Heffingsrente daalt naar 2,3%
 
 
Geen extra loon voor werk op 29 februari (28 februari 2012)
Dit jaar is een schrikkeljaar. De maand februari telt daarom 29 dagen. Werknemers met een fulltime dienstverband zullen op woensdag 29 februari 2012 gewoon moeten werken. Dat betekent echter niet dat u hun vaste maandsalaris moet aanpassen.
Lees meer... Geen extra loon voor werk op 29 februari
 
 
Nederland is geen belastingparadijs (17 februari 2012)
Staatssecretaris Weekers van FinanciŽn neemt afstand van kwalificaties zoals "Nederland is een belastingparadijs". Dat heeft hij gezegd tijdens een algemeen overleg in de Tweede Kamer over het fiscaal verdragsbeleid van Nederland.
Lees meer... Nederland is geen belastingparadijs
 
 
Kamp lost armoedeval voor alleenstaande ouders op (13 februari 2012)
Alleenstaande ouders die vanuit de uitkering gaan werken, gaan er vanaf 2014 flink op vooruit. Minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid lost de zogenoemde armoedeval voor alleenstaande ouders op. Deze ouders behouden straks de ondersteuning voor de kinderen als ze gaan werken.
Lees meer... Kamp lost armoedeval voor alleenstaande
 
 
Fiscus gaat minder brieven sturen (7 februari 2012)
Staatssecretaris Frans Weekers van FinanciŽn wil het mes zetten in de vele tientallen miljoen brieven die de Belastingdienst jaarlijks verstuurt en in de bijbehorende productieprocessen.
Lees meer... Fiscus gaat minder brieven sturen
 
 
AOW-leeftijd omhoog (6 februari 2012)
Per 2020 krijgen mensen vanaf hun 66ste AOW en per 2025 waarschijnlijk vanaf hun 67ste. Het wetsvoorstel van minister Kamp (Sociale Zaken) waarin dit geregeld wordt, krijgt steun in de Tweede Kamer. PVV en SP blijven zich verzetten.
Lees meer... AOW-leeftijd omhoog
 
 
Gematigde stijging CAO-lonen in 2011 (12 januari 2012)
Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) meldt dat de stijging van de CAO-lonen in 2011 gematigd was. Net als in 2010 zijn de CAO-lonen met gemiddeld 1,3 procent gestegen. De stijging van de CAO-lonen in 2011 was een stuk minder dan de inflatie. De gemiddelde prijsstijging kwam vorig jaar op 2,3 procent uit.
Lees meer...Gematigde stijging CAO-lonen
 
 
Formulieren 'Verklaring zakelijk gebruik bestelauto' beschikbaar (3 januari 2012)
Er zijn nieuwe formulieren beschikbaar voor het afgeven van een 'Verklaring uitsluitend zakelijk gebruik bestelauto'.
Als ondernemer kunt u hiermee verklaren dat u met de bestelauto van de zaak geen enkele kilometer privé rijdt. Zo kunt u de bijtelling/onttrekking voor privégebruik vermijden.
Lees meer... Formulieren beschikbaar
 
 
Uitkeringen omhoog per 1 januari 2012 (20 december 2011)
Uitkeringen als de AOW, ANW, WW, WIA, WAO en Wajong gaan vanaf 1 januari 2012 omhoog. Ook de bijstandsuitkeringen gaan per 1 januari 2012 omhoog.
Lees meer... Uitkeringen omhoog
 
 
Sociale lasten voor werkgevers met een derde toegenomen (19 december 2011)
 De sociale lasten voor werkgevers stegen tussen 2002 en 2010 met bijna een derde, van 39,6 miljard euro negen jaar geleden tot 52,5 miljard euro vorig jaar.
Lees meer... Sociale lasten nemen derde toe
 
 
Hoger gebruikelijk loon 2012 (13 december 2011)
De zogenoemde gebruikelijkloonregeling zorgt ervoor dat de aanmerkelijk belanghouder van een bedrijf tenminste een bepaald bedrag aan loon moet krijgen. Er is sprake van een aanmerkelijk belang als een aandeelhouder tenminste 5% van de aandelen, opties of winstbewijzen heeft in een bedrijf.
Lees meer... Hoger gebruikelijk loon 2012
 
 
Strenge eisen aan verklaring bestelauto (13 december 2011)
Ook voor bestelauto's moet u in principe een rittenregistratie bijhouden om geen bijtelling te krijgen voor het privégebruik van de auto van de zaak. Het bijhouden van deze rittenregistratie zorgt in de praktijk voor nog wel wat ergernis. Het kabinet is dan ook op zoek gegaan naar een alternatief voor de rittenregistratie. 
Lees meer... Strenge eisen bestelauto


Betalingstermijn vastgelegd (13 december 2011)
Per 1 juli 2012 worden de betalingstermijnen wettelijk vastgesteld. In de wet is dan opgenomen dat als u niets regelt in een contract, de factuur binnen dertig betaald moet worden. Legt u wel iets vast dan mag u een betalingstermijn van maximaal zestig dagen afspreken. 
Lees meer... Betalingstermijn vastgelegd


Lichte daling heffingsrente 1e kwartaal 2012 (12 december 2011)
De heffingsrente voor het eerste kwartaal van 2012 is gepubliceerd. Ten opzichte van het vierde kwartaal van 2011 zal de rente licht dalen, namelijk van 3% naar 2,85%. Dit maakte staatssecretaris Weekers van FinanciŽn recentelijk bekend.
Lees meer... Lichte daling heffingsrente 
 
 
Thuis lunchen is echt zakelijk (12 december 2011)
De ritjes met de auto van de zaak naar de werkplek zijn in principe zakelijke kilometers. Hierover bestaat géén enkele discussie. Indien men echter tussen de middag thuis gaat lunchen, dan was onduidelijk of dit zakelijk of privé-kilometers waren. De Hoge Raad heeft daar nu uitsluitsel over gegeven.
Lees meer... Thuis lunchen is echt zakelijk
 
 
Tijdelijke crisismaatregel niet verlengd (12 december 2011)
Minister Kamp heeft besloten om de tijdelijke crisismaatregel ĎExtra tijdelijke contracten voor jongerení niet te verlengen. Deze maatregel loopt tot 1 januari 2012 en kon worden verlengd tot uiterlijk 1 januari 2014.

Lees meer... Crisismaatregel niet verlengd
 
 
Werkloosheid in oktober opnieuw gestegen (22 november 2011)
De voor seizoeninvloeden gecorrigeerde werkloosheid is in oktober 2011 met 17 duizend personen gestegen en kwam daarmee uit op 455 duizend. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van het CBS.
Lees meer... Werkloosheid opnieuw gestegen
 
 
Koopkracht in de periode 2002-2010 voor de meeste huishoudens gestegen (17 november 2011)
Voor de meeste huishoudens is de koopkracht in de periode 2002-2010 gestegen. Dit geldt in het bijzonder voor alleenstaande ouders en ouderen. Ook zijn in die periode de financiŽle prikkels om te werken toegenomen. Toch zijn er nog bepaalde groepen die onvoldoende gestimuleerd worden om aan de slag te gaan.
Lees meer... Koopkracht 2002-2010 gestegen
 
 
Eindejaarstips 2011 (16 november 2011)
We hebben wederom een aantal handige fiscale eindejaarstips voor u op een rijtje gezet.
Lees meer... Eindejaarstips 2011
 
 
Wettelijk minimumloon stijgt per 1 januari 2012 (10 november 2011)
De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon stijgen met 0,79% per 1 januari 2012.
Lees meer... Minimumloon stijgt in 2012
 
 
Nederlandse MKBíer krijgt moeilijker banklening dan gemiddeld in Europa (7 november 2011)
Ondernemers in het midden- en kleinbedrijf (MKB) in Nederland krijgen moeilijker een banklening dan gemiddeld in Europa. Bijna een kwart van de Nederlandse aanvragen werd afgewezen.
Lees meer... NL MKB'r moeilijker lening
 
 
Nederlands bedrijfsleven wereldwijd meest integer (7 november 2011)
Transparency International heeft de Bribe Payers Index 2011 gepubliceerd. Uit het onderzoek onder 3.000 zakenlieden uit 28 landen komt het Nederlandse bedrijfsleven als meest integer uit de bus.
Lees meer... NL bedrijfsleven meest integer
 
 
Kleine bedrijven mogen meer samenwerken (3 november 2011)
Kleine ondernemers krijgen straks meer ruimte om onder andere prijsafspraken te maken. Zo kunnen zij beter de concurrentie met grote bedrijven aangaan. De ministerraad heeft hiermee ingestemd op voorstel van minister Verhagen.
Lees meer... Kleine bedrijven mogen meer
 
 
Werkloosheid verder gestegen (24 oktober 2011)
De voor seizoeninvloeden gecorrigeerde werkloosheid is in september 2011 met 17 duizend personen gestegen en kwam daarmee uit op 438 duizend. Dat komt overeen met 5,6 procent van de beroepsbevolking. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van het CBS.
Lees meer... Werkloosheid verder gestegen
 
 
Langer tijdelijk contract (19 oktober 2011)
Besluit een werkgever om na een eerste tijdelijk contract door te gaan met een werknemer, dan is de werkgever verplicht een nieuw tijdelijk contract of een contract voor onbepaalde tijd aan te bieden. Na drie tijdelijke contracten of een periode van drie jaar, moet de werkgever bij verlenging een vast contract aanbieden.
Lees meer... Langer tijdelijk contract
 
 
Wanneer mag een zieke of arbeidsongeschikte werknemer ontslagen worden ? (17 oktober 2011)
 Een werknemer mag bij arbeidsongeschiktheid niet binnen 2 jaar worden ontslagen. Pas als de werknemer langer dan 2 jaar ziek of arbeidsongeschikt is, kunt u als werkgever ontslag aanvragen bij het UWV. In een aantal gevallen is het toch mogelijk de werknemer binnen 2 jaar te ontslaan.
Lees meer... Wanneer zieke werknemer ontslaan ?
 
 
CAO-lonen 1,3% hoger in 3e kwartaal (13 oktober 2011)
Het Centraal Bureau voor de Statistiek meldt dat in het derde kwartaal van 2011 de CAO-lonen 1,3 procent hoger lagen dan in dezelfde periode van 2010. Een kwartaal eerder was de loonstijging 1,1 procent. De inflatie kwam uit op gemiddeld 2,6 procent. Hiermee is de CAO-loonstijging voor het vijfde kwartaal op rij lager dan de inflatie.
Lees meer... CAO-lonen 1,3% hoger in 3e kwartaal
 
 
Werknemer kan spaarloon in 2012 opnemen (11 oktober 2011)
Al eerder kon u lezen dat het kabinet de spaarloonregeling in 2012 afschaft. In het Belastingplan is als overgangsregeling opgenomen dat het spaarloon per 1 januari 2013 vrij opneembaar is. Staatssecretaris Weekers van FinanciŽn heeft deze overgangsregeling nu toch ruimer gemaakt.
Lees meer... Werknemer kan spaarloon in 2012 opnemen
 
 
Geringe mate van onderbetaling niet meer beboet (10 oktober 2011)
De Arbeidsinspectie zal uit praktische overwegingen een Ďgeringe mate van onderbetalingí niet meer beboeten. Dat schrijft minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan de Tweede Kamer. Werknemers die een klein beetje worden onderbetaald, moeten zelf of met hulp van de vakbond een civiele procedure starten om achterstallig loon te vorderen, aldus Kamp.
Lees meer... Geringe onderbetaling niet beboet
 
 
Hogere eigen bijdrage AWBZ en Wmo voor mensen met vermogen (10 oktober 2011)
Mensen met een vermogen gaan vanaf 1 januari 2013 meer eigen bijdrage betalen voor de AWBZ en de Wmo. Nu betaalt iedereen dezelfde bijdrage. Met de voorgenomen verhoging voor mensen met een aanzienlijk vermogen, komt de bijdrage meer overeen met hun financiŽle situatie. Met de maatregel - die werd aangekondigd in het regeerakkoord - bespaart het kabinet 80 miljoen euro per jaar.
Lees meer... Hogere eigen bijdrage AWBZ-Wmo
 
 
Vitaliteitssparen (3 oktober 2011)
Zoals in het Regeerakkoord aangekondigd en in het belastingplan 2012 uitgewerkt, wil het kabinet in 2013 een nieuwe spaarregeling introduceren: vitaliteitssparen. Deze spaarregeling dient als een vrij opneembare aanvulling op het inkomen, bruikbaar voor bijvoorbeeld het verlenen van zorg, deeltijdpensioen of scholing. Vitaliteitssparen is een regeling in de inkomstenbelasting en is derhalve toegankelijk voor werknemers en ondernemers (waaronder zzpíers).
Lees meer... Vitaliteitssparen
 
 
Ruimere giftenaftrek in 2012 (27 september 2011)
Op dit moment kan uw bedrijf gebruikmaken van de regeling voor de giftenaftrek. Uw bedrijf mag giften aan bepaalde instellingen op de fiscale winst in aftrek brengen als het totale bedrag aan giften in het jaar € 227 te boven gaat. De aftrek is echter niet meer dan 10% van de winst. De fiscus wijst de instellingen aan waarvoor de aftrekregeling geldt. Deze regeling gaat in 2012 wijzigen.
Lees meer... Ruimere giftenaftrek in 2012
 
 
WGA-premie daalt in 2010 (23 september 2011)
De gemiddelde WGA-premie (WGA = Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten) voor bij UWV verzekerde werkgevers daalt van 0,55 procent in 2011 naar 0,53 procent in 2012. Ook dalen de correctiefactor werkgeversrisico en de minimumpremie voor kleine werkgevers.
Lees meer... WGA-premie daalt in 2012
 

Het belangrijkste nieuws van Prinsjesdag ! (16 september 2011)
Hierbij een overzicht van de belangrijkste wijzigingen.
Lees meer... Prinsjesdag special
 
 
Heffing Kamer van Koophandel verdwijnt (7 september 2011)
De heffing die de Kamer van Koophandel (KvK) ondernemers jaarlijks in rekening brengt, gaat verdwijnen. Dat is de uitkomst van overleg tussen minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (ELenI), werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB Nederland en de Kamers van Koophandel.
Lees meer... Heffing KvK verdwijnt
 
 
Oprichten BV wordt makkelijker en goedkoper (5 september 2011)
De verplichting om bij het oprichten van een BV langs de notaris te gaan verdwijnt. Op die manier hoeven ondernemers minder kosten te maken bij het oprichten van een BV. 
Lees meer... Oprichten BV wordt makkelijker
 
 
Extra ondersteuning bij aanvraag krediet (30 augustus 2011)
Het is niet eenvoudig om een krediet aan te vragen voor uw bedrijf in deze zware economische tijden. Banken zijn namelijk kritischer bij het verstrekken van een lening. Uw bedrijf krijgt dan een minder hoog krediet en de voorwaarden van de bank zijn meestal strenger. De overheid vindt het echter wel belangrijk dat de economie blijft groeien en dat bedrijven kunnen blijven investeren.
Lees meer... Extra krediet via overheid
 
 
Loonkostenstijging op laagste punt in twintig jaar (29 augustus 2011)
In 2010 stegen de loonkosten per arbeidsjaar met 1,4 procent. Dat is de laagste stijging sinds 1989. De afgelopen tien jaar was de stijging gemiddeld 3,3 procent per jaar. De loonkosten bestaan uit de lonen en de sociale premies die de werkgever betaalt. Voor de internationale concurrentiepositie van Nederland is een lage groei van de loonkosten van belang.
Lees meer... Loonkostenstijging historisch laag
 
 
Vrijval herinvesteringsreserve omdat herinvesteringstermijn is verstreken (25 augustus 2011)
Tot de activiteiten van een handelsonderneming behoort mede de verhuur aan derden van voorheen in de onderneming gebruikte bedrijfsruimten. Die bedrijfsruimten behoorden tot het ondernemingsvermogen van de belastingplichtige (verder: X). X heeft de onroerende zaken, waaronder deze bedrijfsruimten in 1998 verkocht en in 1999 geleverd aan een projectontwikkelaar. De hierbij behaalde boekwinst van 63.631 euro heeft hij in een vervangingsreserve opgenomen.
Lees meer... Denk aan termijn HIR
 
 
Jongeren van 15 jaar mogen langer werken
Jonge vakantiewerkers van 15 jaar mochten tot voor kort in vakanties niet na zeven uur ís avonds werken. Dit was zo geregeld in de Arbeidstijdenwet. Onlangs zijn deze werktijden voor 15-jarigen echter verruimd tot negen uur ís avonds.
Lees meer... Jongeren mogen langer werken
 
 
Werkgevers zijn vaak slordig met werktijden kinderen
Werkgevers gaan vaak slordig om met de regels voor werk- en rusttijden bij vakantiewerk door kinderen en jongeren. Wel zijn de werkomstandigheden voor deze groep tijdens hun vakantie- en bijbaantjes meestal in orde.
Dat blijkt uit ruim 700 controles vorig jaar van de Arbeidsinspectie in onder meer de horeca, supermarkten en de land- en tuinbouw.
Lees meer... Werkgevers slordig werktijden kinderen
 
 
Het is weer zomercontroletijd voor auto's
Voor werknemers die kunnen aantonen dat ze niet meer dan vijfhonderd kilometer privé rijden in hun auto van de zaak, hoeft u geen loonbijtelling voor privégebruik van de auto toe te passen. De Belastingdienst controleert wel streng of de werknemer echt niet privé rijdt in de auto, zeker in de zomertijd.
Lees meer...
Weer zomercontroletijd autoīs
 

Minder plichten bij oudere werknemers
Nederland vergrijst, waardoor steeds minder mensen de AOW moeten ophoesten voor meer ouderen. Daarom wil de huidige regering dat werknemers na hun 65e nog blijven doorwerken. Om dat te stimuleren, is minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van plan om het ook voor werkgevers makkelijker te maken om ouderen in dienst te hebben.
Lees meer...
Stimuleren oudere werknemers
 

HIR bij wissel aandeelhouders
Bij verkoop van een bedrijfsmiddel kan de opbrengst een stuk hoger zijn dan de boekwaarde. Over de boekwinst zou u dan belasting moeten betalen. Dat is niet altijd redelijk, zeker niet als u juist van plan was om de opbrengst te gebruiken voor een nieuwe investering.
Lees meer... HIR bij wissel aandeelhouders
 
        
Heffingsrente 4e kwartaal 3,0%
Voor het vierde kwartaal van dit jaar heeft de belastingdienst het percentage van de heffings- en invorderingsrente vastgesteld op 3,0 procent. Dat is een kwart procent hoger dan het voor het derde kwartaal geldende percentage van 2,75 procent.
 
 
Helderheid vergoeding smartphone & iPad
Met de komst van smartphones, iPads en minilaptops is het lastiger dan ooit om te bepalen wanneer u apparatuur vrij aan werknemers mag vergoeden of verstrekken. Van oudsher gelden voor het onbelast uitdelen van telefoons andere fiscale regels dan voor computers. Staatssecretaris Weekers van FinanciŽn gaf onlangs in een besluit opheldering over de grenzen tussen mobiele communicatiemiddelen en computers.
Lees meer... Helderheid vergoeding smartphone & iPad
 
 
Spaarloonregeling eindigt na dit jaar
Vanaf 1 januari 2012 mogen werknemers geen nieuwe bedragen meer inleggen inzake de spaarloonregeling. Voor het saldo van de spaarloonrekening blijven gewoon de bestaande regels gelden, inclusief de blokkering van vier jaar. Ook de vrijstelling voor box 3 van de inkomstenbelasting blijft bestaan.
 
 
Wettelijke rente per 1 juli 8,25%
Debiteuren die te laat betalen kunnen soms voor liquiditeitsproblemen zorgen. Bovendien levert het u een rentenadeel op. In de wet is geregeld dat u hen daarom wettelijke rente in rekening mag brengen als ze de betalingstermijn overschrijden. De wettelijke rente voor handelstransacties die u sinds 1 juli in rekening mag brengen is 8,25% per jaar.
 
 
Opsparen vakantiedagen beperkt per 1 januari 2012
Ondanks protesten van de vakbonden, moeten werknemers vanaf 1 januari 2012 verplicht hun wettelijke vakantiedagen binnen zes maanden na het opbouwjaar opnemen. Doen ze dat niet, dan vervallen de vakantiedagen. De Eerste Kamer heeft ingestemd met een wetsvoorstel van minister Kamp (SZW) om de regeling voor vakantie en verlof aan te passen.
 
 
Verlaagde BTW verbouw verlengd
De tijdelijke regeling van toepassing van het lage 6% BTW-tarief voor verbouwing of renovatie van een woning is verlengd tot 1 oktober 2011. Het is wel van belang dat de werkzaamheden daadwerkelijk zijn begonnen vůůr 1 juli 2011 en dat de werkzaamheden worden afgerond vůůr 1 oktober 2011.
 
 
Innovatie in 2012 aangemoedigd
Sommige bedrijven kunnen door slim gebruik te maken van diverse regelingen van de overheid om innovatieprojecten te stimuleren, behoorlijke voordelen krijgen. En waarschijnlijk wordt investeren in innovatie in 2012 nog aantrekkelijker.
 
 
Wettelijk minimumloon verhoogd per 1 juli
Per 1 juli jl. is het wettelijk minimumloon verhoogd. Als gevolg daarvan stijgen ook de bijstandsuitkeringen, de sociale voorzieningen en sociale verzekeringen. Het ministerie van SZW heeft een brochure met de bedragen per 1 juli jl. gepubliceerd.
 
 
Definitief einde papieren aangifte ondernemers
Bedrijven en ondernemers moeten sinds 2004 verplicht elektronisch aangifte doen. Voor de Belastingdienst is dat gemakkelijker, mede omdat de aangiftesoftware veel rekenfoutjes voorkomt. Daarnaast bespaart het natuurlijk bergen papier.
 
 
Wijziging btw-correctie privégebruik auto per 1 juli 2011 
Naar aanleiding van de uitspraak van de Rechtbank Haarlem van 1 juni 2011 over de btw-correctie voor privégebruik van de auto heeft de staatssecretaris van FinanciŽn in een brief aan de Tweede Kamer meegedeeld dat per 1 juli a.s. wet- en regelgeving wijzigen.
Lees meer... BTW correctie
 
 
Vakantiehuis als hoofdverblijf: hypotheekrente aftrekbaar
De rente van schulden die zijn aangegaan voor de aanschaf, het onderhoud of de verbetering van een eigen woning is aftrekbaar. Om te kwalificeren als eigen woning moet de woning dienen als duurzaam hoofdverblijf van een belastingplichtige of van personen die tot zijn huishouden behoren. 
Lees meer... Rente aftrekbaar vakantiehuis
 
 
Pensioenakkoord tussen kabinet en sociale partners
Op 4 juni 2011 heeft het kabinet met de werkgeversorganisaties en vakbonden overeenstemming bereikt over de toekomst van het pensioenstelsel en het langer gezond kunnen doorwerken.
Lees meer... Pensioenakkoord
 
 
Haken en ogen bij giftenaftrek voor afzien van vrijwilligersvergoeding
Indien u als vrijwilliger werkzaam bent bij een instelling die kwalificeert als een algemeen nut beogende instelling (anbi) heeft u onder voorwaarden recht op een giftenaftrek voor het afzien van de toegekende vrijwilligersvergoeding.
Lees meer... Giftenaftrek vrijwilligerswerk